"Представи си..." - видео импресия

ПРЕДСТАВИ СИ...

Визуални изкуства

Тази неподправена видео импресия ни разкрива творческата атмосфера в Профилирана гимназия "Проф. Никоай Райнов".

Автори: Елеонора Козарова , Ива и Галя Благоеви.

КАТЕГОРИИ /
Видео проекти Другите за нас Събития