Лилия Пангелова,
випуск 2004-2009г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лилия Пангелова

Лили е от онези момичета, които преминават през всички възрасти красиво. Висока, стройна, лешниковокестенява, с правилни черти и умни очи, тя е като острие. Характерна, категорична, силна, мотивирана, отговорна и след всичко това едва ли ще е изненада да добавя успешна.

 

Лили избра да вложи енергията си в изработването на деликатни силиктни форми. По настоящем живее и работи в Малта. 

По повод 10-годишнината от завършването си споделя, че мислите често я връщат към кв. Орландовци и ученическите години в ПГИИ   “Проф.Николай Райнов“. Помни как училището я е привлякло с гостоприемнатта си артистична художествена атмосфера. Тези усещания продължават да живеят в нея и до ден - днешен, бъдейки неизменна опора в професионално й развитие. “През четирите години на гимназиалното си обучение се запознах с такива личности в лицето на преподаватели и съученици, които определиха и подкрепиха началото на артистичните ми изяви като художник, които в последствие се развиха в педагогически и академични търсения в сферата на изобразителното изкуство. Училището беше  извор на нови знания, школа за традиционни и съвременни художествени техники и похвати, общообразователни познания по хуманитаристика и наука, но най-вече беше онова място, където можах да опозная себе си и да създававам друг, алтернативен живот чрез процеса на свободно творене и художествено мислене” - спомня си Лили. “Всички тези умения бяха основополагащи за следващата стъпка в моята биография - кандидатстването в НХА, специалност Дизайн на порцелан и стъкло. 

След завършването си Лили продължава с магистратура в Университета по Изящни изкуства „Мимар Синан“, Истанбул, специалност Дизайн на керамика и стъкло, където започва да практикува техниката на горещата обработка на художественото стъкло и  да изучава античното стъкло от времето на Римския период. В последствие тези открития я отвеждат към Германия, Чехия, Белгия и Холандия, където чиракува в няколко стъкларски ателиета и участва в проекти за възстановка на антична римска пещ за стъкло. Интересът към различните форми на изящното и приложното изкуство, любопитството да си задава въпроси, любовта към пътуването и запознанствата с нови хора продължават да я съпътстват и мотивират заминаването й в Малта, където отива, за да работи по специалността в стъкларското ателие „Гозо Глас“. 

След този ценен опит започва втора магистратура в Университета на Малта по Педагогика на изобразителното изкуство, която обобщава целия й житейски път и й дава възможност да се върне и погледне учителите си по нов начин и с повече разбиране. Наред с множеството си награди и постижения Лили получава номинация за националната награда „13 века България“, подкрепяща млади таланти в съвременното изкуство и наука. 

Продължава да търси, да учи и да се развива, приемайки че опитът и миналото са неизменна част от това, което представлява днес. 

От позицията си на художник, студент и бъдещ преподавател Лили би искала да подкрепи и вдъхнови всички творци с пожеланието да вярват в силата и истинността на таланта си, за да го изразяват, където и по света да се намират.


За да се запознаете с творчеството на Лилия посетете публикациите в медиите:

Участия в изложби - PDF >