Николай Райнов е уникален в историята на новата българска култура – необикновено разностранен талант: поет, белетрист, драматург, есеист, литературен и художествен критик, учен-теоретик, историк и популяризатор на изкуството, философ и стилист, преводач, публицист, неизтощим разказвач, вдъхновен интерпретатор на нашия и световния приказен фолклор; художник-декоратор, изучаващ и опитващ разнообразни живописни и графични техники.

ХУДОЖНИКЪТ НИКОЛАЙ РАЙНОВ


Николай Райнов е художник и писател, живописец, график и декоратор... Нещо повече – той е цяластна художествено-творческа личност, всестранно развит творец, мислител и теоретик, от рода на ренесансовите универсални таланти.


Николай Иванов Райнов е роден на 1 януари 1889г.  във великотърновското село Кесарево. Почива в София на 2 май 1954 г.. 65-годишният му живот е изпълнен със задълбочено душевно самообразование и образование и с уникално творческо излъчване. Надарен с голям интелектуален, философски и художествено-творчески заряд и потенциал, той се отдава на петгодишно вглъбено съзерцание в Софийската духовна семинария(1908г.), следвайки съдбата и примера на Сирак Скитник. Учи философия в Софийския университет (1911г.). Минава задължителен стаж като общински писар в Провадия (1911 – 1912г.). Взема участие в Балканската война като човеколюбив санитар. Предприема екзотерично пътуване към духовните и археологичните хоризонти на Цариград, Сирия, Палестина, Египет, Гърция, Италия (1914 – 1915г.). Става военен кореспондент на македонския фронт през Първата световна война (1915 – 1917г.). Завършва Художествено-индустриалното училище в София (1919г.). Потапя се в огромното световно културно наследство като главен библиотекар на богатата Пловдивска народна библотека (1922-1927г.), където написва първите си  научни изкуствоведски трудове. Командирован в Париж в периода 1925-1927г., общува с европейската култура. Хабилитира се за професор в Софийската  художествена академия (1927-1950 г.). Десетилетия работи като академик в Института по изкуствознание при БАН (1945-1954г.).

 -

Пейзажи на Николай Райнов

         

Полезни линкове:     ЛИТЕРАРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  |  ОТ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ  |  ЛИТЕРАТУРЕН БЛОГ