ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

от ГАЛИНА БОЖИЛОВА

ръководител на групата „КОМПЮТЪРЕН СВЯТ“

по проекта „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

 

 

         Основната цел на проекта е: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

                  Това включва: 1. Развиване на базовите дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на   бързи промени, свързани с дигитализацията:

 • търсене информация онлайн, използвайки търсачката
 • запазване, изтегляне или съхраняване файлове или съдържание
 • споделяне на файлове и съдържание с помощта на прости инструменти, социални мрежи и дигитални канали
 • изграждане на култура за зачитане на авторските права и лицензи и спазване правилата за комуникация
 • умение да създава цифрово съдържание в областта на компютърната графика
 • прилагане и променяне на прости функции и настройки на софтуер и приложения, които използва (промяна на настройките по подразбиране)
 • умение за защита на данните и КС от неоторизиран достъп
 1. 2. Развиване на познавателната активност у учениците.

 

По проекта се работеше в следните направления:

 1. Грамотност за данни и информация.

Умее да търси информация онлайн, използвайки търсачката 

Умее да запазва, изтегля или съхранява файлове или съдържание

 1. Създаване на дигитално съдържание.

Умее да създава собствено цифрово съдържание в областта на компютърната графика

 1. Комуникация и сътрудничество.

Умее да споделя  файлове и съдържание с помощта на прости инструменти, социални мрежи и дигитални канали

Има изградена на култура за зачитане на авторските права и лицензи и спазване правилата за комуникация

 1. Решаване на проблеми.

Умее да прилага и променя  прости функции и настройки на софтуер и приложения, които използва /промяна на настройките по подразбиране)

 1. Информационна сигурност

Знае как се защитават данните и КС от неоторизиран достъп

Умее да използва технологиите за учене и творчество, да работи в екип и да се забавлява

 

Организацията по изпълнение на проекта протече в два етапа – присъствена форма в кабинета по информационни технологии и дистанционна форма чрез платформата TEAMS, което доведе до промяна на първоначало заложените теми в програмата на групата.

Участниците, които са 13 ученика от 8 клас и 1 ученик от 9 клас, се включваха активно в заниманията и с интерес работеха по поставените задачи. В началото на проекта някои от тях срещаха затруднения, но в края всички постигнаха отлични резултати в проектите си.

Изработваха си собствено лого и лого на клуба.

Сайт на клуба- https://computer-world.alle.bg/, чрез използване на Alle.bg  (Alle.bg включва в себе си три услуги, които са ви напълно достатъчни за имате собствен уебсайт само след няколко минути).

Направиха интерактивни презентации с анимационни действия и мултимедийни обекти, които споделиха с останалите ученици и гости в групата - класния ръководител на 8 клас Антон Николов и директора на училището Руслан Драгостинов.

 По програма, учениците трябваше да създават  макроси чрез Visual Basic for Applications - среда за програмиране, но се  изисква инсталация на програмата в домашни условия, която не във всеки  дом беше възможна.Това наложи използване друга програма за  програмиране - Scratch - Imagine, Program, Share, която е безплатна и може да се ползва онлайн. Чрез споделяне на уроците от образователната платформа „Уча се“, участниците в клуба се справяха без затруднение с проектите си.

Участиците бяха запознати  с програми за сигурност на устройствата - антивирусни програми и защитни стени. Безопасност при комункация, предоставяне на лични данни. Безопасност на комуникация в социалните мрежи. Рискове за здравето при прекомерно използване на цифрови технологиии как да защитаваме природата от неправилното изхвърляне на остаряла, ненужна и повредена техника.

Целите, които бяха поставени се реализираха въпреки създалата се ситуация. Дори бих казала, че използвахме повече време за обучение и прилагане на онлайн платформи, за да достигнат по по-атрактивен и запомнящ се начин необходимите знания до учиниците.

 

Програма на Клуб "Компютърен свят" »