През месец юни 2016г. ученици от ПГИИ "Професор Николай Райнов" бяха поканени от Дом на културата, Кратово да вземат участие в 23-та международна детска рисувателна група „Лазар Софијанов“, Кратово...

През месец юни 2016г. ученици от ПГИИ "Професор Николай Райнов" бяха поканени от Дом на културата, Кратово да вземат участие в 23-та международна детска рисувателна група „Лазар Софијанов“, Кратово. Приветливата атмосфера на малкото градче се отрази ползотворно и обогатяващо както в творчески план, така и за личностното израстване и уменията за комуникация на младите художници. Успешното представяне на учениците създаде предпоставки за участие на ПГИИ и в понататъшни подобни инициативи.


Изложба на творбите от пленера ще се проведе на 06.09.2016г. в институцията-домакин Дом на културата-Кратово,Македония.
Линк към фейсбук страницата на събитието: facebook.com/detskalikovnakolonijakratovo