На 29 октомври 2013 се проведе семинар в зала на ПГИИ "Проф. Н.Райнов" на тема „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда" от „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия...

„Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда"

„Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда" е първият доброволчески проект на сдружение „Възможности без граници" реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия. Проектните дейности са част от националната кампания срещу речта на омразата в интернет, инициирана от Съвета на Европа в рамките на движението „Език без омраза" 2012-2014.

Шестмесечният проект съчетава в себе си работата по три основни направления - младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации и беседи с ученици и младежи, които ще засилят вниманието им към вредите от омразното говорене в интернет пространството.
Доброволческата служба на Инга (Литва), Джордж (Кипър) и Кармен (Испания) продължава от началото на месец юни 2013 г. и ще продължи до декември 2013 г, когато тримата ще бъдат заменени от следващата група доброволци във втората фаза на проекта.

Чрез проекта си сдружение „Възможности без граници" се стреми да защити човешките права и европейски ценности в интернет пространството, като се съсредоточава върху въпросите за взаимната толерантност, културното и етническо многообразие на Европа.
За осигуряването на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформалното образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция на и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.
Основните дейности на тримата доброволци включват:
- Деконструиране на омразните послания на расизма и ксенофобията, откриване на причините за зараждането им в страдащото от икономическата криза общество на обединена Европа.- Събиране на количествени данни за проявленията на речта на омразата в българското онлайн пространство.- Среща и провеждане на интервюта с хора, жертва на проявленията на речта на омразата.- Създаване на материали, представящи визуално проекта, целите му, както и финансиращия орган.- Създаване на блог. Като защитата на човешките права ще е основен фокус на всяка една от публикациите в блога на проекта, във визуалната идентичност и в информацията изпращана към стотици младежи в социалните мрежи.- Целенасочено обучение на чуждестранните доброволци с крайна цел те да могат да разговарят свободно на български език при приключването на проекта.- Кампанията ще се популяризира главно в интернет пространството поради характера на целевата група – интернет потребителите и активните в онлайн средата млади хора. Публичността на проекта и всяка една от неговите дейности ще бъде осигурена посредством следните информационни канали:- Официалната страница на Сдружение „Възможности без граници" във фейсбук:
https://www.facebook.com/InfiniteOpportunitiesAssociation
Създаденият от доброволците блог: В него се публикуват най-различни материали, чрез които се повишава на вниманието на младежката общност в страната към последствията, които речта на омразата има: статии, послания, интервюта и други.
https://anti-discrimination-backpack.blogspot.com/
Общата безвъзмездна помощ по програмата „Младежта в действие" възлиза на 12 825 Евро.