Профилирана гимназия за изобразителни изкуства

"Професор Николай Райнов"

 

АДРЕС:
1225 СОФИЯ, СЕРДИКА
УЛ. ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ №2

www.pgii-nrainov.eu
info-2220308@edu.mon.bg

Телефон: 02/ 936 74 40

 

Моб. тел.: 0884 801 478  - директор

Моб. тел.: 0877 978 120 - зам. директор

Моб. тел.: 0877 934 530  - завеждащ административна служба

 

КАРТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 


Трамваи, които достигат в близост до училището са №3, №4 и №18  и автобуси №100, №23, №24