ЕМПАТИЯТА Е ИНФОРМАЦИЯ

 1/04/2024

 

     Час на класа със специалното участие на Паруша Гостилова - доброволец на А 21, ученичка от 10 клас в ГПИЕ “Мигел де Сервантес”- София

 

      На 25 .03. 2024 година със съдействието на Диляна Джибирова-Искренова и по покана на Галина Божилова, учител по математика, ИТ и класен ръководител на 9 А клас, в ПГИИ се проведе обучителна презентация от доброволец на организацията А 21 за запознаване борба с трафика на хора.

       Десетокласничката Парушка Гостилова представи на учениците от 9-ти клас и активистите от УС на ПГИИ “Проф. Н. Райнов” ценностите на доброволчеството и каузата на А 21 - глобална неправителствена организация, бореща се срещу трафика на хора чрез информация, превенция и закрила.

      40-минутната презентация формулира наболели световни проблеми като това, какво представлява трафикът на хора, как човек може да се предпазим, как да се различи жертвата на насилие и какви са механизмите за помощ и подкрепа. Болезнено тежка материя, която инстинктивно отбягваме в ежедневието си, но върху която е важно да приковем внимание и да се замислим. Информацията е сила, закрила и превенция. Дори за да си емпатичен, е нужно да си адекватно информиран.

     Учениците отчетоха важността на проблематиката и с готовност участваха в дискусията. Проявиха интерес към организацията и каузите, които отстоява, както и към симпатичната личност на презентатора.

 

За повече информация : https://www.a21.org

     

Трафик на хора - какво представлява
и как да се предпазим?

Презентацията е подходяща за ученици от 8. до 12. клас   
ИЗТЕГЛЯНЕ >