На 2 април, 2018 г. в изложбената зала „Средец“ на ул. Ал. Стамболийски 17, се откри изложба с творби на участници в националния конкурс „Вярата – мечта за по-добър свят“. Дина Николова, ученичка от 9-ти клас...

Награди в националния конкурс

„Вярата – мечта за по-добър свят“ 

2017 г. - 2018 г.

 

На 2 април, 2018 г. в изложбената зала „Средец“ на ул. Ал. Стамболийски 17, се откри изложба с творби на участници в националния конкурс „Вярата – мечта за по-добър свят“. Дина Николова, ученичка от 9-ти клас, спечели втора награда в своята възрастова група. Цветелина Русева, също от 9-ти клас бе отличена с грамота. Конкурсът е ежегоден и се организира от Националния съвет на религиозните общности в България. 

През 2017 г. пак двама участници от ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ – Иван Цуцуманов и Рая Стойкова спечелиха първа и втора награда в своята възрастова група.