РУСЛАН ДРАГОСТИНОВ

директор,
преподавател по компютърна графика

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА зам. директор,
преподавател по графичен дизайн и реклама

ДИМИТЪР ДИМОВ

АНА ИВАНОВА

преподавател по компютърна графика

преподавател по скулптура

АНТОН НИКОЛОВ преподавател по рисуване, живопис, графимни техтики, история на изкуството 
ВЕЛИСЛАВА ГЕЧЕВА преподавател по живопис, рисуване
КРАСИМИР БОНЕВ преподавател по живопис, рисуване
СВЕТЛА ДЕЧЕВА преподавател по графичен дизайн, компютърна графика
ГРИГОР ГРИГОРОВ преподавател по дизайн на печатни издания, компютърна графика
ГЕРГАНА ИВАНОВА преподавател по графични техники, визуални изкуства, подготвителен курс след 7-ми клас
ДИЛЯНА ДЖИБИРОВА преподавател по български език и литература
ГАЛИНА БОЖИЛОВА преподавател по математика, информационни технологии

ТАНЯ ПРОКОПИЕВА

МАРИЯ МАНОЯН

преподавател по английски език

преподавател по италиански език

РУМЯНА ТРАЙКОВА преподавател по история, география
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ТЕКНЕДЖИЕВА преподавател по биология и химия
МАРИЯ ДЖАЛЕВА преподавател по спорт, СБУТ

 

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЗОЯ АНГЕЛОВА преподавател по музика
СИЛВИЯ ТОДОРОВА преподавател по физика
АНГЕЛ ИВАНОВ преподавател по философия, етика и право
   
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ психолог