СРЕЩИ

За реалистичната фантастика и фантастичната реалност

 01/04/2023

 

  Антони Христов работи за холивудски продукции над 30 години, последните 18 от които е художествен директор в Pixar. Взема участие в много от хитовете, с които днешните младежи са отраснали. Започва от Disney за Rescuers Down Under, през Fox’s за FernGully и Titan AE, та чак до филми като Finding Nemo, Wall-E, както и много късометражни ленти. Последният проект, за който работи в Pixar е The Incredibles 2.

  На 27 .03. 2023 г. дълго уговаряната и така очаквана среща между него и учениците на ПГИИ най-после се състоя. Интересът към събитието беше особено висок както от страна на гимназистите, така и на техните преподаватели по специални и общообразователни предмети.

  Антони се оказа сладкодумен и неформален лектор. Бързо откри допирни точки с разнородната аудитория и провокира активното й участие. Разказа за кухнята на холивудския бизнес. Въведе учениците в светая светих не толкова на работния процес, за който е давал множество интервюта и презентации, а на изграждането на концепцията, на сърцето на историята, която трябва да е универсално разбираема, за да привлече максимално разнородна публика, да дава на всекиго по нещо, за да задържи вниманието.
  Говорейки за познанието и адекватността, за четенето и слушането, които те превръщат във визуализатор, а гледането - в консуматор, А. Христов въвлече младежите в продуктивен диалог. Накара ги да формулират представите си за тризмерено мислене. Доказа им необходимостта от активни упражнения и рутина. Даде рецепта срещу творчески “забивания”. Сподели полезни и практически опитности за разсейване и пренасочване на вниманието, за оптимизиране на работния проект чрез ситуиране и онагледяване в пространството. Провокира младежите да предефинират и преосмислят понятия, така масови, че поизпразнени от съдържание. Даде отговори, постави въпроси.
  Всеки беше поканен да смени нагласата и позициите си или поне да осъзнае съществуващото богатство от гледни точки, което е част от фикционалния договор за временното пренебрегване на действителността, който сключваме, когато общуваме с художествена творба и, който е абсолютно необходим за съпреживяването, идентифицирането и насладата, които получаваме.
  Антони Христов даде полезни съвети. Разясни ключови понятия и мисловни механизми. Наблегна на важността на проучването и предварителната подготовка. Говори за същността на екипа като разнопосочност на компетенции, но идентичност на мотивацията; за свързващото звено, мост в откриването на нещо ново въз основа на нещо старо. Сподели за ужаса от високия бюджет; за товара на очакванията; за нуждата от колективна отговорност и дялово разпределяне на стреса; за умението да ръководиш и да менажираш проекти, като делегираш свобода; за общовалидни и ключови формули на взаимодействия; за важността да мотивираш останалите да работят с теб, а не за теб. Сравни художниците със “стадо котки” - ярки индивидуалности и характери, които трудно се въвличат в общ проект, но веднъж направено, това работи за максимално широка аудитория.

 


  12 години Антони Христов преподава вечерно обучение в AAU (Academy of Art San Francisco) и 8 години в CCA (California College of the Arts).
През 2017 г. съосновава IDEA Academy в Рим, Италия, а през 2019 година пренася акумулираните опитности и методики в България, където заедно със своите партньори основава ARC Academy.
Учебното заведение е самостойна, гъвкава и пазарно ориентирана институция. 45-те преподаватели са и ментори на възпитаниците си. Ангажирани професионално, но мотивирани личностно, те работят не само за, но и с всеки един от своите близо стотина студенти, които бързо стават техни професионални и пазарни партньори. Олгиерд Колев - възпитаник на ПГИИ “ Проф. Николай Райнов” е един от тези преподаватели.

  Г-н Христов презентира, новосъздаденото учебно заведение като мозъчно-идеен инкубатор, където младите хора съумяват да свържат знанията и уменията си и да ги подчинят на пазарните механизми, чрез успешна и ефективна професионална реализация. С цел образователното и кариерно ориентиране на учениците от гимназията Центърът за професионално обучение ARC Academy бе представен чрез онагледяване и разясняване от учебния план по семестри, чак до финалната права - завършване с екипен проект.

  Антони Христов дълго говори на младите хора от ПГИИ “Проф. Николай Райнов” за същността на екипа и за огромната важност на отборното мислене не само в бизнеса, но в съвременния свят като цяло; за необходимостта да интегрираш знания от различни предметни области, за да си свършиш работата като художник.
Акцент в диалога беше подчертаването на факта, че човек може да се изгражда и развива, да бъде конкурентен и високо платен и без да напуска страната си. Да остане буден и да буди останалите.

  Независимо от сложността на материята, учениците се осмелиха да участват, да бъдат активни и съдействащи. В този така продуктивен разговор гимназистите получиха отговори и актуализираха важни образователно-кариерни теми. Осъзнаха необходимостта на умението да влизаш в ситуация, да опознаваш и предразполагаш; да разширяваш собствените си хоризонти.
Учениците получиха ценни насоки за адекватно и своевременно актуализиране на портфолиата си, да създават репутация. Не на последно място научиха важния урок, че мърчандайза не бива да движи креативния процес, защото това би било пагубно и за двете.

 

   

  Гостът полюбопитства да се запознае с работа на учениците и се изказа ласкаво за постигнатите резултати.

 

  Позитивизмът на утвържденията и въодушевлението от срещата отекваха в класните стаи и по коридорите на ПГИИ дълго след края на срещата. Присъствието на авторитет като Антони Христов е сбъдната мечта за младежите - деца с активни търсения, будни, питащи и интригуващи млади хора.