Уъркшоп и изложба “Птици”

Национален природонаучен музей - БАН

 

По проект “Птиците на моята хранилка” с рисунките на ученици от ПГИИ ”Проф. Николай Райнов”, от пленер Draw a Bird Day и членове на ДАФНИ.
Кампания “Една птица на ден”

 

      05/05/2023

 

През месец април, 2023 г. гимназисти от 10, 11 и 12 клас в ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ участваха в програмен уъркшоп, състоящ се от три ателиета по научна илюстрация.
Ръководител на ателиетата беше Деница Пенева - научен илюстратор и член на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори - ДАФНИ.

В първото ателие младежите се запознаха с историята на научната илюстрация; с различните видове и начини за рисуването й, както и с методите за наблюдение и анализ на научен обект.

Във втората част учениците създадоха рисунки и ескизи, като по този начин имаха възможност да приложат на практика наученото. Те се запознаха отблизо с препаратите в Национален природонаучен музей - БАН, с някои полеви определители и научни издания, част от които дело на български художници - илюстратори.

Третото ателие беше посветено на наблюдението и бързото скициране на движещи се обекти, в частност - птици. Провокацията беше учениците да успеят да уловят характерни елементи от динамиката на моделите и да осмислят спонтанността на творчеството като спонтанност на движението.

В резултат на трите ателиета гимназистите създадоха редица проучвателни рисунки, които бяха обединени в съвместна изложба с членове на ДАФНИ под надслов "Птици". Експозицията бе официално открита на 27 .04. 2023 г. в Националния природонаучен музей - БАН, зала Леванте и ще бъде отворена за посещения до 30.06.2023 г.


В неформален разговор с участници и гости на събитието Милена Радева - автор на идеята, организатор и двигател на многокомпонентния проект сподели, че самата тя се занимава с подобно рисуване вече 23 години. Нейна книга по темата е в проект на отпечатване. Това й дава смелост да споделя трудностите и личните си ограничения с младите творци и по този начин да им позволи да се запознаят не само с естеството на материята, а и с предизвикателствата да можеш да признаеш и приемеш собствените си ограничения.

Самата Милена има опит в работата с деца и затова е потърсила колеги художници, ангажирани в сферата на образованието. Съвместно с тях и с възпитаниците им тя изследва полезността и провокацията на различността, разширяването не само на художническите възможности, но и на възгледите на обучаващите се.
Спонтанно и непринудено Милена разказа за личните си трудности; за затвореността на илюстрацията в книжното тяло; за нуждата от извеждането й като кавалетно изкуство в изложбено пространство - формат, подходящ да слее зрител и читател; за творчеството; за отговорността и личния отпечатък…

Така възникнаха идеи за сътрудничество, предложения за бъдещи пленери и творчески инициативи, отклик и подкрепа от по-широката аудитория.


Проект „Птиците на моята хранилка“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства“ на Министерство на културата, на
Национален природонаучен музей- БАН

 

ФОТОГРАФИИ:
Българска илюстрация
Фото архив ПГИИ