Янко Тихов,
випуск 1992-1997г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янко Тихов

Роден през 1977 г. в Бургас Янко Тихов завършва гимназиалния етап на образованието си в пилотния випуск на  ПГИИ “Проф. Николай Райнов” - София. 

Времето, в което учи в “Колежа”, както наричат тогава училището, е важно за него, заради свободата и различният въздух, които витаят в София в началото на 90-те; уникалният випуск от съученици, с които се среща и поддържа контакт и до днес; преподавателите, които помагат най-вече с това, че не пречат на свободната волеизява. За тази възможност основен принос има тогавашният директор Бенди (Константин Генев), който предоставя на възпитаниците на гимназията богатството да се чувстват спокойни и ценени и въпреки неясните години да пътуват и да рисуват по множество практики в България и в чужбина. 

 

След гимназията Янко е безапелационно приет на първо място в  специалност Графика в НХА. Още като студент печели множество отличия и награди. Стипендиант е на фондация “Отворено общество”.  

Веднага след дипломирането си през 2001 г. заминава за Лондон. Рисува предимно живопис и се радва на признанието на културните среди. В космополитния град се засилва интересът му към дигиталната графика и фигуративната живопис. Негови картини са излагани в Националната портретна галерия в Лондон; в Кралската художествена академия; в Кралското дружество на живописта; в Аукционна къща “Кристис”; на множество световни изложения; в престижни галерии в Сингапур; представян е от две галерии в Лондон и една в Женева. Сред най-честите определения, с които се съпровожда името му са: “популярен”, “космополитен”, “известен”... Той е сред най-търсените и високоценени художници в Лондон. Концептуален творец, изключително креативен и интелигентен. Вглежда се в теми като пътуването, историята, антропологията, националната принадлежност, имиграцията, динамиката и промените в световната карта, които обединява чрез социално-естетически коментар.

Сам с двойно гражданство Янко е заинтригуван от сходството в дизайна на паспортите си. Това го провокира за създаването на “Паспортната серия”, картографираща държавите, чрез изрисуване на гербовете им, оформени от течно 23-каратово злато, и разполагането им в съответните географски предели на всяка от страните. 

За създаването на нестандартната визия творецът използва много стара технология, която датира от древните калиграфски времена. Така изображението максимално изпъква, поради рефлексията на светлината. Целта е чрез визуалния холограмен ефект зрителите да бъдат провокирани да размишляват върху истински важни теми и проблеми. Акцентът, който се търси е естетически, а не политически. Изложбата задава конкретен въпрос, чийто отговор се разроява в множество интерпретации. 

Така художникът напомня за различните закони и юрисдикции, на които се подчиняваме всички ние, които ни обединяват и разединяват, дефинирайки ни като “тези” или “онези”.

Уникалният пример на Янко Тихов за съвременна картография, в която границите на света са географски отчетливи, но все по-условни икономически, политически, културно и дори емоционално, предизвиква множество коментари. Серията е определяна като “шедьовър, който показва красотата на многообразието”, на което според автора се дължи, до голяма степен, чарът на съвременния град и свят.

Днес самият той се чувства еднакво добре навсякъде, където е семейството му и има под ръка молив и хартия. Казва, че, “когато твориш, провокираш себе си и другите”. Вярва, че е хубаво и важно изкуството да има послание и да поражда дебат. Счита, че това се съдържа в естествената ни човешка потребност от споделяне. “Реално при изкуството - обяснява Янко, прочетите се променят. Основната идея, с която първоначлно е създадено нещо се заменя с актуалните събития на времето, в което живеем. “За мен е важно да го създам, а не да го разяснявам, понеже всеки ще бъде докоснат по различен начин и точно в тази различност на въздействието е магията на съвременното изкуство”. 

За собствените си източници на вдъхновение и емоционалната си картография Янко споделя, че обича да се наслаждава на обикновените неща, и те често заемат мислите му. “Когато влезна сутрин в огряното от слънце студио и загледам картината от вчера, ясно разбирам и чувствам новия ден, изпълнен с възможности. Това сутрешно усещане и съпътстващата го енергия от възможности е уникално ценно. Обичам да мисля за проекти, които са близки до мен самия. Обичам да пътувам и да наблюдавам. Винаги ми е било интересно как географските граници и локализирането “там, където се намираме”, дават отражение на това как ще измине денят ни. Светлината, времето, хората, архитектурата, природните дадености... Всички тези елементи променят нашето разбиране за света и ни помагат да опознаем себе си. Дават и рядката възможност да се погледнем отстрани, сменяйки обичайната си среда. Интересува ме и как самоопределяме своята идентичност. Доколко тя е рефлекция на крехкото ни познаване за света, в който живеем, и доколко е изменчива. Искреното Изкуство винаги е някакъв вид наше отражение и като такова се променя със собствените ни трансформации”. 

 

Към младите си колеги Я. Тихов отправя съвет да се стремят да навлизат на международния пазар, за да стават все по-конвертируеми като автори.


За да се запознаете с творчеството на Янко непременно посетете:
www.yankotihov.co.uk