В ателието учениците се запознават с необходимите материали за създаване на керамични художествени предмети; с различните техники и технологии за изработване на керамично произведение...

В ателието по Керамика у ученика се формират разбиране за художествената керамична форма и нейното цветово организиране в пространството; творчески способности; усещане за пластично изграждане; знания за екстериорно и интериорно пространство като среда за керамичното прозведение. Разкриват се възможности за създаване на професионални умения, базирани върху използването на художественото наследство на керамиката като технология и художествени постижения от най-древни времена, които допълват познанието за развитието на цялото човечество.

В ателието учениците се запознават с необходимите материали за създаване на керамични художествени предмети;  с различните техники и технологии за изработване на керамично произведение;  с видовете декорация в мокро, сухо и изпечено състояние на материала – графично и цветно /с глазури и пигменти/, керамично сграфито; с овладяване на формата – двумерна и тримерна, на цвета и структурата.

Стемежът на преподавателите е да създадат в учениците творческо отношение към обобщената форма и детайл; да развият разбирането им за умело прилагане на керамиката в естетизирането на съвременото интериорно и екстериорно пространство; да подпомогнат формирането на художествен вкус по отношение на съвремения керамичен утилитарен предмет.

Ателието е оборудвано с работни маси за учениците, стелажи, електрически керамични пещи за изпичане на предметите, различни видове керамична глина, гипс, глазури, механизирано колело за точене и ретуш, шайби за декорация, инструменти /цикли, ножове, интрументи за ретуш и дълбане/, гипсови калъпи и други необходими помощни пособия и средства.

Съвременното проектиране изисква овладяване на компютърни програми, което се осъществява в компютърните кабинети на училището.