ЛЮБОПИТНО

 21/02/2024

 

          Какво е любопитството?!

Стимул да изследваме себе си и света, който ни заобикаля; да навлизаме в дебри и тайнствени пространства, които ни разширяват и обогатяват когнитивно, емоционално и интелектуално; карат ни да напускаме устойчивите си убеждения и позиции и О-чудняват света ни.

          Какво ни провокира да изследваме и да опознаваме; да разширяваме себе си и света си?! До къде се простират доброто възпитание и етичната норма и от къде започват ограниченията и предразсъдъците?! Що е зона на комфорт?! Как тя се стеснява, притискана от страха и как преодоляването на задръжките и границите ни отвежда в зоните на учене и на растеж?! Домът зона на комфорт ли е или крепост?!

 

          От 25 .01. до 17 .02. 2024 г. галерия Кредо Бонум на ул. “Славянска” 2 - София бе домакин на интерактивна изложба “Кабинет на любопитствата” с участието на четирима млади автори, сред които Гергана Иванова - преподавател по Графични техники и Визуални изкуства в ПГИИ “Проф. Николай Райнов”. Изложбата се осъществи с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” и  на Националния природонаучен музей, БАН.

Снимки от изложбата тук:  ФОТО ГАЛЕРИЯ 
Официална страница на проекта:  Кабинетът на любопитствата

 

    Иммърсив инсталацията разглежда концепцията за кабинетите на любопитствата като куриозни колекции с интригуващи природонаучни артефакти, представящи пред посетителя едно причудливо измерение между фантазия и реалност. 
Четиримата автори - Биляна Дешева, Величка Джамбазова, Гергана Иванова и Сиана Дамянова, изследват темата през призмата на съвременното изкуство, като преплитат артистичната и научната мисъл в своите инсталации. Този синтез отбелязва любопитството като крайъгълен камък в човешкото изследване и разбиране.
Вдъхновени от богатия архив на музейните колекции, творците следват набелязаните от научните експерти категории и създават своето изкуство в четири „кабинета“ посредством 4 инсталации:  Artificialia, даваща поглед към структурата на спомените. Scientifica, изправяща човека пред безмерността на космоса. Naturalia, преосмисляща природата и нейната материалност. Exotica, олицетворяваща вечното човешко търсене.

          Четирите инсталации са подредени в своеобразен лабиринт, през който посетителят преминава и взаимодейства с изкуството в неговите различни форми.  През тази призма “Кабинетът”  се разглежда като едно цяло, а отделните творби заедно изграждат смисъла на тази съвременна изложба. Тук интерактивните инсталации са стъпки по пътя, който всеки посетител чертае из “лабиринта”; покана за публиката да изследва и участва в безкрайните възможности, които се разкриват пред търсещия ум. 

 

     Със своята работа артистите доказват твърдението  на Р. Дж. Елъри, че цялото е по-добро от сбора на неговите части. Всичко това превръща изложбата "Кабинетът на любопитствата" в уникално пътешествие, където посетителите могат да се потопят в света на изкуството и науката чрез артефакти, видеопроекции, арт инсталации, интерактивни експонати, позволяващи на посетителите да изживеят уникални сетивни и емоционални трепети.

 

          Ученици от 9 Б и 11 клас в ПГИИ “Проф. Н. Райнов” бяха поканени да последват своята преподавателка и да провокират личните и личностните си граници и перспективи из лабиринтите на пространството в галерия Кредо Бонум. В по-глобален смисъл това е покана за един разнопосочен и увлекателен разговор на младежите със самите тях, с техни  връстници, с посетителите на изложбата, с преподавателите по различните предмети, със съвременни артисти и със самото изкуство.

          Няма случайности, когато си на пътя! Има само Синхроничности и покани за изследване. Съвременното изкуство все по-често изкушава и въвлича нас, публиката, като активен участник в реализирането на творбите: интерактивни пърформанси и инсталации, хепънинги и други импровизационни проекти ни предизвикват да опознаем черти на нашето поведение и характер, дълбоко притаени аспекти на личността, принципни възприятия, задаващи въпроса „Кой съм аз?“ и как функционирам в заобикалящата ме реалност?  Отговори на тези вечни теми човек търси цял живот. А те не са нито окончателни, нито еднозначни.

          Впускането в полето на любопитното, новите открития, знания и изумления, развихрят въображението и хранят интуицията си, вдъхновяват и сближават, какъвто е и смисълът на изкуството. 

 

 

Посетете официалната страница на изложбата: Кабинетът на любопитствата