Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

 


Изтеглете файла:   Абитуриентите плащат сами здравните си вноски