ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната
2021 / 2022 г.

 на ученици след завършен VII клас
в професионална паралелка с професия “Компютърен график“,
специалност „Компютърна графика“

една паралелка от 26 ученици,
без интензивно и без разширено изучавене на английски език.

Балообразуващи оценки:

Оценките по Български език и литература и Математика от НВО , удвоената оценка от изпита за проверка на способностите по Изобразително изкуство и оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование.