Прием в VIII клас – учебна 2024/ 2025 година

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

професионална STEM паралелка

с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“
Паралелката е от 26 ученици - без интензивно и без разширено изучаване на англ. език /код: 1572/

 

Балообразуващите оценки са:
1 х НВО БЕЛ + 1 х НВО Математика + 2 х оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + 1 х оценка по БЕЛ + 1 х оценка за Изобразително изкуство от Свидетелството за завършено основно образование.

Имате по-голям шанс за прием в ПГИИ "Проф. Николай Райнов", ако поставите училището на първо място като желание във формуляра за кандидатстване!

 

ПГИИ "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" Е В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ
ПРОФЕСИЯ: 213060 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК
СПЕЦИАЛНОСТ: 2130601 КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

 

 

ГРАФИК ПО ДАТИ

 

 

 

Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

24 юни 2024 г /часа ще се уточни допълнително/

* цялата информацията във връзка с провеждане на изпита /място на провеждане, разпределения и др./ се получава от настоящите училища на кандидат гимназистите, където се подава и самото заявление за допускане до изпита.

* ПГИИ "Проф. Николай Райнов" не провежда вътрешен изпит. Информация за учебно-изпитната програма за проверка на способностите по изобразително изкуство от МОН, може да получите на следния линк     (PDF) >

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПГИИ /след първо класиране/

  1. Заявление до директора.
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
  3. Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство от личен лекар).
    4. Два броя снимки.