Едномесечен уъркшоп с доброволките Паулина Мендоза /Мексико/ и Ничапат Тонгинсри /Тайланд/ за ролята на ООН в разрешаването на глобалните проблеми...

 

Проект „17 стъпки“ към ООН  популяризира добрите практики на организацията

Едномесечен уъркшоп с доброволките Паулина Мендоза /Мексико/ и Ничапат Тонгинсри /Тайланд/ май-юни 2016 г.

 

Дружество за ООН в България и AIESEC България  осъществтвиха  проект „17 стъпки“, част от който  стана и нашето училище.  Целта му бе да запознае учениците от 10-ти и 11-ти клас  с работата за устойчиво развитие на ООН и да ги провокира да предприемат конкретни действия за постигане на 17-те глобални цели до 2030 г.  А тези цели са широкоспектърни и най-общо гравитират около изкореняване на бедността и глада, осигуряване на равенство между половете, икономически растеж, мир и сигурност. За постигането им съществена роля ще имат сегашните ученици и затова те трябва да познават работата на ООН и предизвикателствата, пред които е изправен света.

 Нашите десетокласници и единадесетокласници имаха удоволствието три седмици да общуват с двете доброволки и да се запознаят не само с ООН и неговите програми, но и да разберат повече за Мексико и Тайланд – страните, от които идват те. Учениците успяха да упражнят своя английски език, а някои даже се пробваха да общуват с Паулина и на испански. 

Най-важният резултат е, че всеки успя да се докосне до нов свят, нова култура, до ООН и да разбере, че и самия той може да бъде доброволец, който да обикаля по света и да работи за мисията на ООН.

Паулина идва от Мексико. Живее в град Мореля, който се намира приблизително в средата на страната. Ничапат е от Тайланд и живее в Банкок.На въпроса защо е избрала да бъде доброволец към ООН Паулина отговаря, че иска да направи света по-добро място за живеене и се опитва да мотивира хората да правят същото. 

Ничапат  иска със своята работа като доброволец да промени себе си и да си постави предизвикателства, в които да види как би се справила..

И двете казват, че са избрали България, защото са искали да видят Източна Европа и нещо по- различно. Ничапат споделя, че се наслаждава на планините и синьото небе в България. На Паулина е трябвало малко време да свикне, но е убедена, че й харесва.Най-важното за българите е да спрат да се оплакват, а да започнат сами да променят нещата - категорични са и Паулина, и Ничапат.