В ателието по Визуални изкуства учениците придобиват изобразителна и визуална култура, навлизат в тайните на фотографията, усвояват умения да използват камера за заснемане на определен материал, необходим за създаването на визуален продукт...

В ателието по Визуални изкуства учениците получат основни познания за традиционните визуални изкуства - фотография, кино, телевизия. Обучават се в използването им за създаване на визуални проекти и реклама, клипове и кратки филмови форми. Изучават влиянието им върху новите форми виртуална реалност -  компютърни игри, мултимедийни проекти и др..
Възпитаниците на ПГИИ се учат да прилагат дигиталните технологии за създаване на визуални проекти. Запознават се с нови възможности и тенденции в творческото развитие на отделните жанрове фотография, с развитието на съвременните методи за фиксиране на изображението като електронен образ. Придобиват система от знания и умения за създаване и обработка на фотографски и филмови изображения. Получат информация за съвременното приложение на цифровите технологии при създаване на изображения и използването им в различни области на живота – рекламна фотография, професионална репортажна фотография и художествена фотография. Запознават се с механизми на създаване на форми като клип, рекламен филм, видео арт и др.. Използват компютърни програми за монтаж на заснетите изображения и осъществяването на краен визуален продукт.

В ателието по Визуални изкуства учениците придобиват изобразителна и визуална култура, навлизат в тайните на фотографията, усвояват умения да използват камера за заснемане на определен материал, необходим за създаването на визуален продукт. Усъвършенстват се в прилагането на техниките за редактиране, въвеждане на движения и надписи, цифрови видео и звукови ефекти. Монтират визуален материал, заснет с цифрова камера.

Обучението  се провежда в специално студио, оборудвано с цифрова камера и фотоапарати, професионално осветление, аудио-визуална техника, скенер, мултимедиен проектор, компютри, телевизoр с видео и DVD.