„Шахмат” - автор Ирена Денева

Шахмат

Визуални изкуства

3D визуален проект на Ирена Денева (12 клас, випуск 2012)

Създаването на триизмерни фигури за Шахмат е задача етюд в часовете по визуални изкуства. Краткият филм на Ирена поставя акцент върху финалната част на вековната игра - обявяването на мат. Чрез динамиката и забавните елементи на нейната анимация, и разбира се не без двъздействието на музиката на Моцарт и Пучини, ние долавяме нещо повече от обичайната игра. Сякаш ставаме свидетели на метафора за революционна стихия помитаща величието на "короните", факт даващ ни повод за размисли относно това.

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container {
    -moz-border-radius: 0px;
    /*background: #000;*/
    border: 0px solid #346F97;
}

КАТЕГОРИИ /
Видео проекти Другите за нас Събития