Профилирана гимназия за изобразителни изкуства

"Професор Николай Райнов"

 

АДРЕС:
1225 СОФИЯ, СЕРДИКА
УЛ. ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ №2

www.pgii-nrainov.eu
pgii_n.rainov@mail.bg

Телефон: 02/ 936 74 40

GSM: 0884 801 478  - директор

GSM: 0877 934 530  - завеждащ административна служба

КАРТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

STREET VIEW