• ОТ 2017 ГОДИНА ПГИИ "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ И Е ВНЕДРИЛО В МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ, ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА MICROSOFT "OFFICE 365"