ОТ 2017 ГОДИНА ПГИИ "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

И Е ВНЕДРИЛО В СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА MICROSOFT "OFFICE 365"

ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИЯ НИ ДНЕВНИК ПОСЛЕДВАЙТЕ ЛИНКА: https://dnevnik.pgii-nrainov.eu/login