РЕД НА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ГИМНАЗИЯТА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

Указания за подаване на документи за кандидатстване за учебната 2018-2019 година

Списък на училищата-гнезда в град София в които се приемат заявленията

 ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2018/2019 г.

на 1 паралелка след завършен 7 клас

с професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,

без интензивно и без разширено

изучаване на език.

 

Балообразуващи оценки:

1. Национално външно оценяване по БЕЛ и математика.
2. Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
3. Оценки от Свидетелството за завършено основно образование
след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ.

-

Балообразуване – максимален бал - 500 точки:


1. Брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и математика,
2. Удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство
3. Брой точки от Свидетелството за завършено основно образование след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ

 -

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Служебна бележка от резултата от оценките от националното външно оценяване по БЕЛ, математика и от изпита за проверка
на способностите по изобразително изкуство.
3. Медицинско свидетелство

-

-

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА "ПРОФ.НИКОЛАЙ РАЙНОВ" , 2018 година