-

ГИМНАЗИЯТА ЗА ИЗКУСТВО И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

           

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността „Компютърна графика“.

            Гимназията е създадена  през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентно способни млади творци.

             През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна.
            Училището разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани
компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти,  с графични таблети и просветки за класическа анимация, студио за осъществяване фото и видео снимки със зелен и син екран, ателиета по  графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.

           

            ПГИИ "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" от 2006 г. е част от - Асоциирани училища към ЮНЕСКО,
            а от 2017 г. е Училище с иновативни методи на преподаване.


            Преподавателите по изобразително изкуство са изявени художници, познати у нас и в чужбина. В ПГИИ "Проф. Николай Райнов" цари атмосфера на креативност и свобода. Отношенията между учителите и възпитаниците им са много близки и изградени на взаимна коректност. Така учениците получават възможност за пълноценото си реализиране и развитие като творчески личности и бъдещи професионалисти.
            Много голяма част от дипломниците на ПГИИ продължават образованието си във Висшите училища по изкуствата или в специализирани факултети в страната. Други успешно се реализират професионално в много широк диапазон от общественопрестижни и актуални дейности като художници, уеб дизайнери, рекламни специалисти и т. н.. Трети заминават за чужбина - Австрия, Германия, Италия, Дания, Малта, Великобритания, Франция, САЩ, Нова Зенландия, ЮАР, Бразилия, Австралия, където продължават да разнасят славата на училището.

 

 

 

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2021/2022 г.

след 7-ми клас /последвайте линка »

 

 

 

 

 

 

-

-