-

ГИМНАЗИЯТА ЗА ИЗКУСТВО И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

           

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността „Компютърна графика“.

            Гимназията е създадена  през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентно способни млади творци.

             През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна.
            Училището разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани
компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти,  с графични таблети и просветки за класическа анимация, студио за осъществяване фото и видео снимки със зелен и син екран, ателиета по  графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.

            От 2006 г. ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" е училище - асоцииран член на ЮНЕСКО.
            Преподавателите по изобразително изкуство са изявени художници, познати у нас и в чужбина. В ПГИИ "Проф. Николай Райнов" цари атмосфера на креативност и свобода. Отношенията между учителите и възпитаниците им са много близки и изградени на взаимна коректност. Така учениците получават възможност за пълноценото си реализиране и развитие като творчески личности и бъдещи професионалисти.
            Много голяма част от дипломниците на ПГИИ продължават образованието си във Висшите училища по изкуствата или в специализирани факултети в страната. Други успешно се реализират професионално в много широк диапазон от общественопрестижни и актуални дейности като художници, уеб дизайнери, рекламни специалисти и т. н.. Трети заминават за чужбина - Австрия, Германия, Италия, Дания, Малта, Великобритания, Франция, САЩ, Нова Зенландия, ЮАР, Бразилия, Австралия, където продължават да разнасят славата на училището.

 

 

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2019/2020 г.

на 1 паралелка след завършен 7 клас

с професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,

без интензивно и без разширено

изучаване на език.

 

Балообразуващи оценки:

1. Национално външно оценяване по БЕЛ и математика.
2. Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
3. Оценки от Свидетелството за завършено основно образование
след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ.

-

Балообразуване – максимален бал - 500 точки:


1. Брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и математика,
2. Удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство
3. Брой точки от Свидетелството за завършено основно образование след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ

 -

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Служебна бележка от резултата от оценките от националното външно оценяване по БЕЛ, математика и от изпита за проверка
на способностите по изобразително изкуство.
3. Медицинско свидетелство

 

За повече информация, посетете раздел „Прием“ в сайта на гимназията: 

www.pgii-nrainov.eu/bgr/priem

-

 

 

-

-