Уважаеми кандидати,

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

обявява

едно свободно място

за прием на ученици след завършен VII клас
в професионална паралелка с професия “Компютърен график“,
специалност „Компютърна графика“

 

За участие в IV етап на класиране, учениците подават:

Заявление за участие в IV етап  на класиране; Оригинал и копие  на свидетелство за основно образование; Оригинал и копие на медицинско свитеделство; Служебна бележка с оценките, необходими за класирането.

 

Краен срок за подаване на документи - 11 септември 2020 г.

от 9.30 часа 16 часа в канцеларията на училището.