Уважаеми кандидати,

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

обявява

едно свободно място

за прием на ученици след завършен VII клас
в професионална паралелка с професия “Компютърен график“,
специалност „Компютърна графика“

 

За участие в IV етап на класиране, учениците подават:

Заявление за участие в IV етап  на класиране; Оригинал и копие  на свидетелство за основно образование; Оригинал и копие на медицинско свитеделство; Служебна бележка с оценките, необходими за класирането.

 

График за дейностите по осъществяване на
IV-то класиране в
ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

  1. Приемане на заявления за IV етап на класиране - 03.08.2020 г. до 01.09.2020 г.
  2. Изнасяне на резултатите от класирането на 2.09.2020 г.
  3. Записване на класираните кандидати до 03.09.2020 г.

 

Балообразуване:

- резултат от НВО по БЕЛ

- резултат от НВО по математика

- удвоен резултат от изпита по ИИ

- оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование

- оценка по ИИ от свидетелството за основно образование

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 500 ТОЧКИ

 

Приемане на документи от понеделник до петък, от 10.00 до 16.00 часа

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

 

 

-

-