ПРИЕМ СЛЕД 10 КЛАС /само за учебната 2020-2021 г./

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" обявява прием след завършен Х клас за 10 свободни места. Кандидатите трябва да са завършили Х клас през учебната 2019/2020 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Удостоверение за завършен Х клас през учебната 2019/2020 година /оригинал/
  2. Медицинско свидетелство
  3. Портфолио (рисунски, творчески проекти, компютърни творби - доказателства за интересите и опита на кандидата в областта на изобразителното изкуство)
  4. Мотивационно писмо

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

От 6 до 17 юли в канцеларията на училището.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМА

20 юли /понеделник/ на място в училището

 

ЗА КОНТАКТИ:

02/367440,

0877934530,

08779778120

pgii_n.rainov@mail.bg