ПГИИ „Проф. Николай Райнов“
обявява
свободно работно място за учител по
„Компютърна графика и мултимедия“

 

Краен срок за подаване на документите: 5.09.2019 г. в канцеларията на училището всеки ден от 10.00 до 15.30 часа
/Автобиография и заявление за участие/

 

Събеседване с кандидатите: 11.09.2019 от 11.00 часа
/Представяне на художествено портфолио представящо професионалните умения на кандидата в сферата на изкуството, дизайна и рекламата/

 

Изискванията към кандидатите:

  • Да имат творческо мислене, професионални компетентности и опит в професии сходни със спецификите на специалност „Компютърна графика“ в ПГИИ „Проф. Николай Райнов“.
  • Да имат подход за работа с ученици от 9 до 12 клас, които искат да развиват своите умения в една конкуретна творческа среда.

 

Полезни линкове с информация:

  • Специалност „Компютърна графика“

http://pgii-nrainov.eu/bgr/kompyutrna_grafika

 

  • Защо ПГИИ "Проф. Николай Райнов"?

http://www.pgii-nrainov.eu/bgr/zashto_pgii_nikolay_raynov

 

  • Анкета за кандидат преподавател по „Компютърна графика и мултимедия“

http://www.pgii-nrainov.eu/bgr/anketa-prepodavatel

 

 

Адрес на училището:

Гр. София, р-н Сердика, кв. Орландовци, ул. „Проф. Николай Райнов“ №2

Интернет страница: www.pgii-nrainov.eu

Имейл: pgii_n.rainov@mail.bg

Телефон: 02/ 936 74 40

GSM: 0884 801 478  - директор /Руслан Драгостинов/

GSM: 0877 934 530  - Завеждащ административна служба

 

 

ОБЯВАТА В PDF :