Анкета
за кандидат преподавател по
„Компютърна графика и мултимедия“

 

Оценете своите професионални качества, по посочените критерии в съответните дисциплини, може да опишете и участието си в конкурси:

  • УЕБ ДИЗАЙН
  • МУЛТИМЕДИЯ
  • 3Д ПРОЕКТИРАНЕ И АНИМАЦИЯ
  • ДИЗАЙН НА ПЕРСОНАЖИ
  • 2Д КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
  • ВИДЕО МОНТАЖ И ПОСТОБРАБОТКА

 

УЕБ ДИЗАЙН
Какъв опит имате в създаването на дизайн за интернет страници?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- избройте уеб сайтовете на които сте правили дизайн?
- създавали ли сте рекламна анимация за интернет банери?
- имате ли css или html умения, които да прилагате в работата си?
- посочете компютърните програми, които използвате за целта?

 

МУЛТИМЕДИЯ
Какъв опит имате в създаването на мултимедийни продукти?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- създавали ли сте мултимедийни презентации и с каква сложност?
- имате ли опит с графично и интерактивно оформление на DVD видео продукти ?
- посочете компютърните програми, които използвате за целта?

 

3Д ПРОЕКТИРАНЕ И АНИМАЦИЯ
Какъв опит имате триизмерното моделиране?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- създавали ли триизмерни сцени с каква степен на сложност?
- какъв софтуер за рендериране предпочитате да използвате?
- имате ли опит да си взаимодействате с различен вид 3д програми докато изработвате своите модели?
- посочете компютърните програми, които използвате за целта?

 

 

ДИЗАЙН НА ПЕРСОНАЖИ
Какъв опит имате в компютърното изграждане на анимационни герои и илюстрации?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- използвате ли графичен таблет?
- имате ли опит в направата на сториборд?
- с каква степен на сложност /детайлност, PSD слоеве и др./ разработвате своите персонажи?
- посочете компютърните програми, които използвате за целта?

 

 

2Д КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
Какъв опит имате в двуизмерната анимация - авторска или рекламна?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- в колко стила анимация имате практически опит?
- ако сте работили анимационен проект в екип, каква е била вашата позиция / работа в него?
- посочете компютърните програми, които използвате за целта?

 

 

ВИДЕО МОНТАЖ И ПОСТОБРАБОТКА
Какъв опит имате в дигиталния монтаж?
- къде сте работили тази професия и колко време?
- над колко и какви видео проекти сте работили самостоятелно или в екип?
- притежавате ли фотографски/операторски практически умения?
- работили ли сте в студио със специализирано осветление и екрани.
- имате ли опит в обработката на звук и аудио файлове?
- посочете компютърните програми, които използвате за видео монтаж и пост обработка на материала?

 

 

Ако проявявате интерес към възможността да бъдете преподавател по „Компютърна графика и мултимедия“ в гимназията, изпратете ни ваше представяне на този имейл:

pgii.nikolai.rainov@gmail.com

 

АНКЕТАТА В PDF : 

 

Профилирана гимназия
за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“

www.pgii-nrainov.eu